martes, 22 de septiembre de 2009

Kikurachiyo - Satan Samurai •Rec Pirate Force - 2009Canada/Croatia/Japan/USA
GrindCore/NoiseCore

1 Aozora 00:38
2 Koi No Tekunishan 00:19
3 Uso No Jin 00:33
4 Sekai No Hate 00:28
5 Akuma No Neko 00:46
6 Koutobiratou 00:55
7 Tori 00:30
8 Tenkuukaikatsu 00:29
9 Naoko 00:48
10 Souon 00:41
11 Sensou No Kami 00:40
12 Seiji-Ka-San Wa Samurai Inai 01:10

Download

No hay comentarios: