miércoles, 4 de mayo de 2011

Wừu - 888 - 2011Vietnam
Grindcore/Experimental

1. Khi những thiên tài xuất hiện 01:02
2. Nhũn não 00:54
3. Cái này nè ku 01:11
4. Anophen 01:04
5. Đi dạo phố 00:56
6. Chạy chậm thôi 01:10
7. Chết tui 00:56
8. Rơi 01:24
9. Chém gió 02:00
10. Thúi quá 00:56
11. Biến đi 01:18
12. Nóng cái đéo 01:11
13. Hút 01:19
14. Đói bụng 01:54
15. Đi ăn trộm 01:44
16. Rinh 01:46
17. Cù nhây 01:51
18. Tránh ra 01:04
19. Hói, lé 01:25
20. Nhạc sàn 01:02
21. Bay đêm 01:53
22. Tự sướng vui 01:03
23. Rock Việt là Rock gì? 01:17
24. Nếu mày thích giai điệu 01:54
25. Les phong trào 01:13
26. Một thuở bâng khuâng 02:07
27. Không còn hạnh phúc khi thấy em đang khóc 00:05
28. Hạnh phúc đã trở lại khi thấy nụ cười của em 00:31
29. Hết tiền hết trym 01:44
30. Không lẽ tao đánh mày ngay tại đây 00:46
31. Nhật ký 01:48
32. Khi tụi tao WỪU 01:14
33. Hết rồi 03:25

Download

No hay comentarios: